CONSCIOUS WOMAN - Vědomá žena

What you seek, you already are.

Co hledáš, tím už dávno jsi.